Växtodlingsplanering

Att göra en kvävebehovsberäkning genom en växtodlingsplan eller motsvarande är ett tvärvillkor för verksamheter inom nitratkänsligt område.

• Genom en växtodlingsplan får du en översikt av åtgång av insatsvaror
• Alla växtodlare har olika förutsättningar och växtodlingsplaneringen ser därför olika ut på olika gårdar
• Vill du ha någon att diskutera dina grödor och sortval, gödslings eller växtskyddsstrategier med så står vi till din tjänst

Vi hjälper dig gärna att planera din växtodling! Vi gör växtodlingsplaner i dataväxt som är godkänt av såväl jordbruksverket som olika certifieringsorgan vad gäller deras dokumentationskrav för växtodlingsplaner.