Precisionsodling med styrfil

Vi hjälper dig att upprätta styrfiler för gödselspridare.

En styrfil är en elektronisk karta där t.ex gödselgivan anpassas till markens näringstillstånd i varje del av fältet.  När spridningen sker håller datorn med hjälp av GPS reda på var din maskin befinner sig och anpassar med hjälp av styrfilen vilken giva som skall läggas.

Kort sagt med hjälp av en aktuell styrfil hamnar rätt mängd gödsel på rätt plats och på så sätt blir vinsten maximal men minimalt klimatavtryck. Vi kan hjälpa dig att översätta markdata till en färdig styrfil som du laddar upp i spridarens dator. I vissa områden kan vi erbjuda denna tjänst kostnadsfritt genom greppa näringens precisionsodlingsmodul.

Kontakta oss för hjälp med styrfil!